Kalam

Islam Agama Ramah Difabel

Oleh: Miftahulhaq Nabi Muhammad saw. pernah ditegur oleh Allah swt. secara langsung berkaitan dengan sikap beliau terhadap sahabat Abdullah bin Ummi Maktum….

Read more