Kalam

Fadilah Puasa Syawal

Salah satu puasa yang dihukumi “sunnah muakkadah” bagi umat Muslim adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ialah puasa sunnah yang dilakukan selama enam hari…

Read more