Kalam

Amanat dan Tanggung Jawab

Oleh: Muhammad Chirzin Amanat ialah sesuatu yang diberikan dan dipercayakan kepada seseorang. Atas dasar itu ia mempunyai hak dan kekuasaan untuk bertindak….

Read more
Kalam

Menghadapi Duka Kematian

Oleh: Siti Bahiroh Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, demikian pula manusia. Adapun kapan waktu kematian itu, di mana tempatnya, dalam…

Read more
Kalam

Harmonisasi Kehidupan Alam Semesta

Oleh: Gatot Supangkat Samidjo* Alam semesta seringkali dipahami sebagai alam sekitar kehidupan manusia. Pandangan tersebut kemudian yang melahirkan pemikiran dikotomis (manusia dan…

Read more