Kategori: Kalam

perceraian

Perceraian di Luar Sidang Pengadilan

Oleh: Siti ‘Aisyah Pembahasan kali ini akan mengangkat isu lama, tetapi tetap aktual. Dalam arti, peristiwa tersebut masih banyak terjadi di era global dan masih banyak juga pertanyaan terkait hal tersebut. Bahkan di era...

perempuan

Khaulah binti Tsa’labah, Perempuan yang Mengadu kepada Tuhan

Suatu hari, amirul mukminin Umar bin Khaththab mendapati di depannya berdiri seorang perempuan tua. Perempuan itu lantas mengucapkan untaian nasihat kepada Umar untuk tetap bertakwa kepada Allah swt. Umar yang tahu betul derajat perempuan...

penggunaan gawai oleh anak

Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Penggunaan Gawai Si Buah Hati

Oleh: Casmini Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi. Sebab, atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul, silaturahim dan thalabul ‘ilmi (menuntut ilmu)  dalam rangka tafaqquh fiddin (memperdalam agama). Mudah-mudahan setiap langkah...

Birrul Walidain

Birrul Walidain

Oleh: Cholifah Syukri Pengorbanan orang tua dalam kehidupan kita sangat besar. Mereka merawat dan menjaga kita sejak kita masih kecil, terutama ibu. Ibu telah mengandung selama sembilan bulan dan menyusui selama dua tahun. Jika...

Tauhid

Makna Tauhid Asma wa Sifat dalam Kehidupan

Oleh: Syamsul Hidayat Dalam “Kitab Iman” Himpunan Putusan Tarjih yang merupakan keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 30 Januari – 5 Februari 1929 di Solo, bertepatan dengan Conggres Moehammadijah ke-18, dinyatakan bahwa setiap muslim...

Al-Quran

Memimpin dengan Panduan Al-Quran

Oleh: Muhsin Hariyanto Banyak orang yang masih bertanya: “adakah pemimpin ideal saat ini?” Seandainya ada, siapakah dia? Dan bagaimana seharusnya seseorang pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya? inilah pertanyaan penting yang harus segera dijawab. Wacana kepemimpinan...

sifat hati yang membahayakan

Sifat-Sifat Hati yang Membahayakan

Oleh: Yusuf A. Hasan Di antara beberapa doa Nabi Ibrahim as., satu di antaranya terkandung dalam firman Allah swt. berikut: “janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. (Yaitu) di hari harta dan anak-anak...

Tauhid

Memerdekakan Jiwa dengan Tauhid

Oleh: Yusuf Abdul Hasan Kemerdekaan dan tauhid merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisah. Jika kemerdekaan diibaratkan bunga dan buah suatu tanaman, tauhid adalah akar tanaman yang terhujam jauh ke dalam bumi tempat ia...

Amanat dan Tanggung Jawab

Oleh: Muhammad Chirzin Amanat ialah sesuatu yang diberikan dan dipercayakan kepada seseorang. Atas dasar itu ia mempunyai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Ia dapat menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, tetapi ia juga...

Luqman Al-Hakim

Keteladanan Luqman Al-Hakim dalam Pendidikan Anak

Oleh: Nur Hidayani Keteladanan berasal dari kata “teladan” yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna “sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh.” Oleh karena itu, seseorang yang berhak diteladani adalah seseorang yang...