Keluarga

Ketika Pasangan Pergi

Oleh: Ahsan Jamet Hamidi* Bulan lalu, suami kerabat perempuan saya berpulang, tidak lama setelah kanker paru-paru menggerogoti tubuhnya yang nampak sehat, sejak…

Read more
Keluarga

Pendidikan Kesetaraan dalam Keluarga

Oleh: Susilaningsih Kuntowijoyo Pendidikan kesetaraan adalah proses pembentukan rasa dan sikap kesetaraan antar individu sehingga masing-masingnya mampu berperilaku proporsional dalam hubungan antar…

Read more