Sosial Budaya

Kampung Pesantren Liburan

“…Katakanlah, ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui (berilmu) dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. az-Zumar [39]:…

Read more