Kategori: al-Maun

Fikih al-Maun

Fikih Al-Maun

Oleh: Hamim Ilyas Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakannya berdasar pada ajaran-ajaran agama dan paham Islam moderat yang menjadi basis teologi perjuangannya. Gerakan Muhammadiyah pada masa awal pendiriannya di antaranya digerakkan oleh spirit al-Maun. *** Sejarah...

Dakwah Transformatif

Strategi Dakwah Transformatif ‘Aisyiyah pada Masyarakat Marjinal

Oleh: Siti Noordjannah Djohantini Spirit dasar gerakan al-Maun yang diteladankan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah dakwah transformatif. Sebuah strategi dakwah yang tidak sekadar dilakukan di atas mimbar-mimbar masjid, tapi lebih dari itu adalah dakwah...

Peduli Hidup Sehat : Implementasi Surat al-Ma’un

Oleh :  Ismarwati, SKM.,SST.,MPH ( Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ’Aisyiyah Yogyakarta) Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, memberi pedoman hidup kepada umat manusia dalam segala aspeknya. Salah-satunya dalam hal...

Implementasikan al-Maun, Berdayakan Kelompok Disabilitas

Isu disabilitas bukanlah isu yang baru berkembang. Kelompok disabilitas telah hadir di masyarakat sejak lama. Namun, persoalan yang melingkupinya tak kunjung selesai hingga sekarang. Islamiyaturrohmah, anggota LPPA PP ‘Aisyiyah menjelaskan bahwa masih banyak problem...