Kategori: Dakwah

Dakwah Transformatif

Strategi Dakwah Transformatif ‘Aisyiyah pada Masyarakat Marjinal

Oleh: Siti Noordjannah Djohantini Spirit dasar gerakan al-Maun yang diteladankan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah dakwah transformatif. Sebuah strategi dakwah yang tidak sekadar dilakukan di atas mimbar-mimbar masjid, tapi lebih dari itu adalah dakwah...

kaum marginal

Keberpihakan ‘Aisyiyah pada Masyarakat Marjinal

Oleh: Siti Noordjannah Djohantini Dakwah yang dilakukan ‘Aisyiyah harus bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan, sebagaimana semangat dasar keagamaan dalam al-Maun. Dakwah ‘Aisyiyah harus membawa kemajuan hidup umat manusia, termasuk mengentaskan masyarakat yang dhu’afa dan...

Ulama Waraṣah al-Anbiya’

Oleh : Dahwan Muchrodji (Pengajar Pendidikan Ulama Tarjih) Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan pribadinya, hubungannya dengan pribadi yang lain (masyarakat), maupun hubungannya dengan Allah Sang Pencipta. Islam bahkan mengatur hubungan...

TK ABA Wahana Persemaian Karakter Generasi Qur’ani

Innamal-muʻminu kan-naḥli. Idzâ akalat, akalat țayyibatan. Wa in waḍa’at, waḍa’at țayyibatan. Wa in anzalat ‘alâ farʻihâ lam taqța’hu (al-hadis) (Orang mukmin itu bagaikan lebah. Apabila makan, makan yang țayyib. Jika meletakkan sesuatu, meletakkan yang...