Hikmah

Paradigma Islam Wasatiyyah (Part 2)

Pandangan Fundamental Islam Raḥmatan lil ‘Âlamîn Model Islam Wasaṭiyyah menggunakan pandangan fundamental tentang Islam sebagai risalah  raḥmatan lil-‘âlamîn (agama yang menjadi rahmat…

Read more