Wawasan

Kriteria Pemimpin yang Baik

Oleh: Muhsin Haryanto Rasulullah saw. adalah uswatun hasanah. Beliau digelari al-amin sejak sebelum diutus menjadi rasul. Sementara Abu Bakar, sahabatnya, digelari ash-shidiq,…

Read more