Kalam

Harmonisasi Kehidupan Alam Semesta

Oleh: Gatot Supangkat Samidjo* Alam semesta seringkali dipahami sebagai alam sekitar kehidupan manusia. Pandangan tersebut kemudian yang melahirkan pemikiran dikotomis (manusia dan…

Read more