Berita

Pengajian: Penggerak Perubahan

Pengajian (ta’lim) merupakan sebuah istilah dalam proses pembelajaran. Dalam Islam, sejarah pengajian dapat dilacak sejak awal perkembangan Islam, tepatnya ketika Nabi Muhammad…

Read more