Kalam

Memimpin dengan Panduan Al-Quran

Oleh: Muhsin Hariyanto Banyak orang yang masih bertanya: “adakah pemimpin ideal saat ini?” Seandainya ada, siapakah dia? Dan bagaimana seharusnya seseorang pemimpin…

Read more
Wawasan

Kriteria Pemimpin yang Baik

Oleh: Muhsin Haryanto Rasulullah saw. adalah uswatun hasanah. Beliau digelari al-amin sejak sebelum diutus menjadi rasul. Sementara Abu Bakar, sahabatnya, digelari ash-shidiq,…

Read more